B05

陈健

副主任医师

       毕业于福建医科大学临床医学系,副主任医师。
 
       进修于上海新华医院。擅长儿童呼吸系统疾病、消化系统疾病、营养性疾病的诊治。